החזון ואסטרטגיה שלנו

החזון והאסטרטגיה שלנו מאופיינים על ידי הדברים הבאים:
• העברת הידע הביטחוני שלנו לפיתוח מוצרי הגנה עצמית יעילים, שלא הורגים ומאוד אפקטיביים
• הגברת מודעות הציבור ליתרונות של מוצרי הגנה עצמית בטיחותיים שלא הורגים ולמעבר אליהם
• הצלת אנשים ממצבי סכנת חיים או איום ממשי
• הורדת השימוש של מוצרי הגנה קטלניים ובכך הורדת אחוז התאונות הקטלניות הנובעות מהם